Prizes in 2011

28/10/2019

Share articles:

Một số bằng khen và giấy chứng nhận tiêu biểu trong năm 2011

* Công ty Robot vinh dự được chủ tịch nước trao tặng Huân Chương Lao Động Hạng 3.

* Huân chương lao động hạng 3 cho Chủ tịch HĐQT, TGĐ Cty CPĐT Robot.

 * Giải thưởng Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương 

 

* Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân Quận 3

 

* Bằng khen của UBND Thành Phố trao tặng cho Chủ Tịch HĐQT, TGĐ Cty CPĐT Robot

* Bằng khen của Liên đoàn cầu lông Việt nam dành tặng cho những đóng góp của Cty Robot.

 * Bằng khen của Chủ tịch UBND Quận 3 dành tặng cho BGĐ Cty


Had 0 selected product
Up to 3 products compared