Giải thưởng năm 2012 – Robot

Giải thưởng năm 2012

03/08/2019

Chia sẻ bài viết:

* Chủ tịch HĐQT, TGĐ Cty Robot được UBND Thành Phố vinh danh "Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2012".

* BẰNG KHEN CỦA TỔNG CỤC THUẾ DÀNH CHO ROBOT VÌ ĐÃ THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH THUẾ:

 BẰNG KHEN CHẤP HÀNH TỐT CHÍNH SÁCH THUẾ 2012 CỦA CHỦ TỊCH UBND QUẬN 3:

 CHỦ TỊCH UBND QUẬN 3 TRAO BẰNG KHEN "TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG VÌ NGƯỜI NGHÈO 2012 - QUẬN 3" CHO ROBOT

 ROBOT ĐẠT CHỨNG NHẬN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2012 NHIỀU NĂM LIỀN:


Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh