Giỏ hàng

 

 

BẢNG GIÁ MÁY LỌC NƯỚC ROBOT - THẾ HỆ MỚI

Model sản phẩmCông nghệ lọc/ Chức năngGiá gốcBộ điều khiển/ Đặc điểm cơ bản của sản phẩm.Xem chi tiết sản phẩm
I/  DÒNG LỌC NƯỚC LỢ - NHIỄM MẶN (TDS <1500PPM)     
Alpha-9N (Không tủ)R.O/ Nguội 5,880,000 Mạch thông minh9 cấp, có chân, lõi lọc thô Taiwan; 15 L/h, màng RO DOW BW60-75G USAXem tại đây
Alpha-9GN (Không tủ) 6,580,000 Bộ vi mạch & LCD9 cấp, có chân, lõi lọc thô Taiwan; 15 L/h, màng RO DOW BW60-75G USAXem tại đây
RL-9N (Tủ kính) 7,380,000 Mạch thông minh9 cấp, có chân, lõi lọc thô Taiwan; 15 L/h, màng RO DOW BW60-75G USAXem tại đây
RL-9GN (Tủ kính) 8,080,000 Bộ vi mạch & LCD9 cấp, có chân, lõi lọc thô Taiwan; 15 L/h, màng RO DOW BW60-75G USAXem tại đây
II/  DÒNG KHÔNG TỦ ĐỂ GẦM     
Alpha-6R.O/ Nguội 4,680,000 Mạch thông minh6 cấp, có chân, lõi lọc thô Taiwan; 10-15 L/h, màng R.O JapanXem tại đây
Alpha-8 4,880,000 8 cấp, có chân, lõi lọc thô Taiwan; 10-15 L/h, màng R.O JapanXem tại đây
Alpha-8G 5,580,000 Bộ vi mạch & LCD8 cấp, có chân, lõi lọc thô Taiwan; 10-15 L/h, màng R.O JapanXem tại đây
Alpha-9G 5,680,000 9 cấp, có chân, lõi lọc thô Taiwan; 10-15 L/h, màng R.O JapanXem tại đây
Alpha-136 5,180,000 6 cấp, có chân, 15L/h, Màng R.O JAPAN, Bộ Cốc lọc thô Taiwan, Xem tại đây
Alpha-138 5,380,000 8 cấp, có chân, 15L/h, Màng R.O JAPAN, Bộ Cốc lọc thô Taiwan, Xem tại đây
Alpha-136G 5,980,000 6 cấp, có chân, 15L/h, Màng R.O JAPAN, Bộ Cốc lọc thô Taiwan, Xem tại đây
Alpha-138G 6,380,000 8 cấp, có chân, 15L/h, Màng R.O JAPAN, Bộ Cốc lọc thô Taiwan, Xem tại đây
Alpha-139G 6,430,000 9 cấp, có chân, 15L/h, Màng R.O JAPAN, Nguyên Bộ lọc thô TaiwanXem tại đây
Alpha-139W 6,600,000 9 cấp, có nắp che, 20L/h, Màng R.O JAPAN, Nguyên Bộ lọc thô Taiwan;Xem tại đây
Alpha-939G 11,590,000 Bộ vi mạch & LCD
Công suất lớn
9 cấp, có chân, 100L/h, Màng R.O JAPAN, Nguyên Bộ lọc thô TaiwanXem tại đây
III/  DÒNG TỦ ĐỨNG     
Reno-238GR.O/ Nguội 8,400,000 Bộ vi mạch & LCD8 cấp, 20L/h, Màng R.O USA/JAPAN,  Bộ lọc thô TaiwanXem tại đây
Reno-239G 8,500,000 9 cấp, 20L/h, Màng R.O USA/JAPAN,  Bộ lọc thô TaiwanXem tại đây
Lux-238W 8,550,000 8 cấp, 20L/h, Màng R.O USA/JAPAN,  Bộ lọc thô TaiwanXem tại đây
Lux-239W 8,700,000 9 cấp, 20L/h, Màng R.O USA/JAPAN,  Bộ lọc thô TaiwanXem tại đây
Classy-338W 8,400,000 8 cấp, 20L/h, Màng R.O USA/JAPAN,  Bộ lọc thô TaiwanXem tại đây
Classy-339W 8,500,000 9 cấp, 20L/h, Màng R.O USA/JAPAN,  Bộ lọc thô TaiwanXem tại đây
IV/  DÒNG SIÊU PHẨM PRO Series "5 TRONG 1" UF + R.O + HYDROGEN + ALKALINE + BỘ VI MẠCH LCD ĐA NĂNG"     
Reno Pro 239G-URUF + R.O/ Nguội 8,200,000 Bộ vi mạch & LCDR.O+UF & Hydrogen, Alkaline, 9 cấp, 20L/h, R.O JAPANXem tại đây
Reno Pro 239GK-UR 8,300,000 R.O+UF & Hydrogen, Alkaline, 9 cấp, 20L/h, R.O JAPAN,
hệ lõi đúc kín Korea, tích hợp Bộ tiền lọc Taiwan
Xem tại đây
Lux Pro 239W-UR 8,500,000 R.O+UF & Hydrogen, Alkaline, 9 cấp, 20L/h, R.O JAPANXem tại đây
Classy Pro 338W-UR 8,200,000 R.O+UF & Hydrogen, Alkaline, 9 cấp, 20L/h, R.O JAPANXem tại đây
Classy Pro 339WK-UR 8,500,000 R.O+UF & Hydrogen, Alkaline, 9 cấp, 20L/h, R.O JAPAN,
hệ lõi đúc kín Korea, tích hợp Bộ tiền lọc Taiwan
Xem tại đây
Classy Pro 3410W-UR 8,650,000 R.O+UF & Hydrogen, Alkaline, 9 cấp, 20L/h, R.O JAPANXem tại đây
Classy Pro 339GHK-URUF + R.O/
Nóng-Nguội
 9,900,000 Bộ vi mạch & LCD đa năng
Gia nhiệt nhanh
R.O+UF & Hydrogen, Alkaline, 9 cấp, 20L/h, R.O JAPAN,
Hệ lõi đúc kín Korea, tích hợp Bộ tiền lọc Taiwan.
Hiển thị nhiệt độ nước nóng.
Xem tại đây
Classy Pro 339GH-UR 9,600,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
Gia nhiệt nhanh
R.O+UF & Hydrogen, Alkaline, 9 cấp, 20L/h, R.O JAPAN .
Hiển thị nhiệt độ nước nóng.
Xem tại đây
Classy Pro 339GHKQ-URUF + R.O/ Nguội &
Nóng Nhanh
 11,490,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
Làm nóng nhanh tức thì.
Cảm ứng điện tử, Khóa an toàn trẻ em
R.O+UF & Hydrogen, Alkaline, 9 cấp, 20L/h, R.O JAPAN,
Hệ lõi đúc kín Korea, tích hợp Bộ tiền lọc Taiwan
Tùy chọn nhiệt độ - dung lượng nước nóng
Tích hợp bộ chống giật điện, an toàn khi sử dụng
Xem tại đây
Elite Pro 739-URUF + R.O/
 Nóng-Nguội-Lạnh
 11,790,000 Mạch thông minh.
Làm lạnh bằng block
Nút gia nhiệt nhanh cảm ứng
R.O+UF & Hydrogen, Alkaline, 9 cấp, 20L/h, R.O JAPAN.
Thiết kế 1 vòi thuận tiện sử dụng; Vòi nóng/lạnh cảm ứng.
Khóa an toàn trẻ em.
Xem tại đây
Elite Pro 739GK-UR 12,690,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
Nút gia nhiệt nhanh cảm ứng
R.O+UF & Hydrogen, Alkaline, 9 cấp, 20L/h, R.O JAPAN,
Hệ lõi đúc kín Korea, tích hợp Bộ tiền lọc Taiwan.
Vòi nóng/lạnh cảm ứng.
Khóa an toàn trẻ em.
Xem tại đây
Elite Pro 7410GQ-URUF + R.O/ Nóng Nhanh-Nguội-Lạnh 14,390,000 Bộ vi mạch LCD đa năng.
Làm lạnh bằng block
Làm nóng nhanh tức thì.
Cảm ứng điện tử, Khóa an toàn trẻ em.
R.O+UF & Hydrogen, Alkalin, Cation, 4 thô 10 cấp, 20L/h, R.O JAPAN,R.O+UF & Hydrogen, Alkaline, 10 cấp, 20L/h, R.O JAPAN
Lọc tốt hơn với nước nhiễm cứng đá vôi
Tích hợp bộ tiền lọc thô Taiwan
Tùy chọn nhiệt độ - dung lượng nước nóng
Tích hợp bộ chống giật điện - an toàn khi sử dụng

L

Lọc tốt hơn với nước nhiễm cứng, đá vôi.
Tích hợp Bộ tiền lọc Taiwan.
Tùy chọn nhiệt độ - dung lượng nước nóng.
Tích hợp bộ chống giật điện, an toàn khi sử dụng.
Xem tại đây
Grand Pro 539W-URUF + R.O/
 Nóng-Nguội-Lạnh
 11,780,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
Làm lạnh bằng block
Nút gia nhiệt nhanh cảm ứng
Tủ 3 vòi tiết kiệm điện khi chỉ sử dụng nước nguội. Khóa trẻ em
R.O+UF & Hydrogen, Alkaline, 9 cấp, 20L/h, R.O JAPAN
Xem tại đây
Grand Pro 539WK-UR 12,490,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
Làm lạnh bằng block
Nút gia nhiệt nhanh cảm ứng
Tủ 3 vòi tiết kiệm điện khi chỉ sử dụng nước nguội. Khóa trẻ em
R.O+UF & Hydrogen, Alkaline, 9 cấp, 20L/h, R.O JAPAN,
Hệ lõi đúc kín Korea, tích hợp Bộ tiền lọc Taiwan
Xem tại đây
Grand Pro 5410W-UR 11,990,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
Làm lạnh bằng block
Nút gia nhiệt nhanh cảm ứng
Tủ 3 vòi tiết kiệm điện khi chỉ sử dụng nước nguội. Khóa trẻ em
R.O+UF & Hydrogen, Alkaline, Cation, 4 thô 10 cấp, 20L/h, R.O JAPAN,
Lọc tốt hơn với nước nhiễm cứng, đá vôi.
Xem tại đây
V/  DÒNG UF SERIES 
Ultra-625GTHC-UF GRANDUF/ Nóng-Nguội-Lạnh 9,900,000 Bộ vi mạch LCD đa năng.
Làm lạnh bằng block
Nút gia nhiệt nhanh cảm ứng.
Tủ 3 vòi tiết kiệm điện khi chỉ sử dụng nước nguội.
UF 6 cấp, công suất lọc lớn đến 120L/h;
Màng lọc UF + bộ lọc hệ đúc kín Korea, tích hợp Bộ tiền lọc thô Taiwan
Hiển thị nhiệt độ nước nóng, lạnh; Khóa trẻ em
Hệ thống lọc không dùng điện, không nước thải, không bình áp, 
Xem tại đây
Ultra-625UF/ Nguội 2,990,000 UF Treo tường/Để gầmUF 5 cấp, công suất lọc lớn đến 120L/h; bộ lọc hệ đúc kín Korea
Không dùng điện, không nước thải, không bình áp, 
Xem tại đây
VI/  DÒNG MÁY LỌC NƯỚC TIÊU CHUẨN      
SPRING-8 R.O/ Nguội 6,280,000 Mạch thông minh8 cấp, lõi lọc thô Taiwan; 10-15 L/h, màng R.O JapanXem tại đây
SPRING-9 6,380,000 Mạch thông minh9 cấp, lõi lọc thô Taiwan; 10-15 L/h, màng R.O JapanXem tại đây
SPRING-8G 6,980,000 Bộ vi mạch LCD đa năng8 cấp, lõi lọc thô Taiwan; 10-15 L/h, màng R.O JapanXem tại đây
SPRING-9G 7,080,000 Bộ vi mạch LCD đa năng9 cấp, lõi lọc thô Taiwan; 10-15 L/h, màng R.O JapanXem tại đây
SPRING-8HR.O/ Nóng-Nguội 8,090,000 Mạch thông minh8 cấp, lõi lọc thô Taiwan; 10-15 L/h, màng R.O JapanXem tại đây
SPRING-8GH 8,790,000 Bộ vi mạch LCD đa năng8 cấp, lõi lọc thô Taiwan; 10-15 L/h, màng R.O JapanXem tại đây
SPRING-9H 8,190,000 Mạch thông minh9 cấp, lõi lọc thô Taiwan; 10-15 L/h, màng R.O JapanXem tại đây
SPRING-9GH 8,860,000 Bộ vi mạch LCD đa năng9 cấp, lõi lọc thô Taiwan; 10-15 L/h, màng R.O JapanXem tại đây
VII/  DÒNG PRO SERIES UF + R.O TIÊU CHUẨN      
SPRING Pro 9-URR.O/ Nguội 6,550,000 Mạch thông minh9 cấp, lõi lọc thô Taiwan; 10-15 L/h, màng R.O JapanXem tại đây
SPRING Pro 410-UR 6,700,000 Mạch thông minh4 thô 10 cấp, lõi lọc thô Taiwan; 10-15 L/h, màng R.O JapanXem tại đây
SPRING Pro 9G-UR 7,250,000 Bộ vi mạch LCD đa năng9 cấp, lõi lọc thô Taiwan; 10-15 L/h, màng R.O JapanXem tại đây
SPRING Pro 410G-UR 7,400,000 Bộ vi mạch LCD đa năng4 thô 10 cấp, lõi lọc thô Taiwan; 10-15 L/h, màng R.O JapanXem tại đây
SPRING Pro 9GH-URR.O/ Nóng-Nguội 8,990,000 Bộ vi mạch LCD đa năng9 cấp, lõi lọc thô Taiwan; 10-15 L/h, màng R.O JapanXem tại đây
SPRING Pro 410GH-UR 9,150,000 Bộ vi mạch LCD đa năng4 thô 10 cấp, lõi lọc thô Taiwan; 10-15 L/h, màng R.O JapanXem tại đây
VIII/  DÒNG TIÊU CHUẨN - MÁY BÁN CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT LỚN (Trường học, Công nghiệp, Công trình)     
SPRING Pro 939G-URUF + R.O/ Nguội 13,990,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
Tủ kính 2 vòi 
R.O+UF & Hydrogen, Alkalin, 9 cấp, Màng R.O JAPAN 600GPD (100L/h), lõi lọc thô Taiwan
Chuyên sử dụng cho Trường học, Nhà máy, Công trình, Dịch vụ…
Xem tại đây
SPRING Pro 9410G-UR 14,290,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
Tủ kính 2 vòi 
R.O+UF & Hydrogen, Alkalin, Cation, 4 thô 10 cấp, Màng R.O JAPAN 600GPD (100L/h), lõi lọc thô Taiwan.
Lọc tốt hơn với nước nhiễm cứng, đá vôi.
Chuyên sử dụng cho Trường học, Nhà máy, Công trình, Dịch vụ…
Xem tại đây
SPRING Pro 939GHQ-URUF + R.O/ Nguội &
Nóng Nhanh
 17,190,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
Làm nóng nhanh tức thì.
Cảm ứng điện tử
* Như SPRING Pro 939G-UR
* Chức năng Nóng Nhanh:
Tùy chọn nhiệt độ - dung lượng nước nóng; Không giới lượng nước nóng cần lấy.
Tích hợp bộ chống giật điện, Khóa nước nóng an toàn.
Thiết kế thông minh: cúp điện vẫn có nước nguội sử dụng
Xem tại đây
IX/   BỘ LỌC THÔ ĐẦU NGUỒN     
Raw-11PLọc thô 445,000 Nguyên Bộ lọc thô Taiwan, lõi lọc PP5 micron (10")Xem tại đây
Raw-11CaLọc thô 505,000 Bộ cốc lọc thô Taiwan, lõi lọc Cation (10")Xem tại đây
Raw-12PCaLọc thô 860,000 Bộ cốc lọc thô Taiwan, lõi lọc: PP 5 micron +  Cation (10")Xem tại đây
Raw-13POCLọc thô 1,250,000 Nguyên Bộ lọc thô Taiwan (10"), lõi lọc: PP 5 micron + OCB + CTO Xem tại đây
Raw-13POCaLọc thô 1,280,000 Bộ cốc lọc thô Taiwan (10"), lõi lọc: PP 5 micron +  OCB + Cation (10")Xem tại đây
Raw-21PLọc thô 990,000 Bộ cốc lọc thô Taiwan, lõi lọc PP5 micron (20")Xem tại đây
Raw-23PCPLọc thô 2,480,000 Bộ cốc lọc thô Taiwan (20"), lõi lọc: PP 5 micron +  CTO + PP 1 micron Xem tại đây

 

 

Model sản phẩmCông nghệ lọc/
Chức năng
Giá gốcBộ điều khiển
I/  DÒNG LỌC NƯỚC LỢ - NHIỄM MẶN (TDS <1500PPM)   

Alpha-9N (Không tủ)

Xem tại đây

R.O/ Nguội 5,880,000 Mạch thông minh

Alpha-9GN (Không tủ)

Xem tại đây

 6,580,000 Bộ vi mạch & LCD

RL-9N (Tủ kính)

Xem tại đây

 7,380,000 Mạch thông minh

RL-9GN (Tủ kính)

Xem tại đây

 8,080,000 Bộ vi mạch & LCD
II/  DÒNG KHÔNG TỦ ĐỂ GẦM   

Alpha-6

Xem tại đây

R.O/ Nguội 4,680,000 Mạch thông minh

Alpha-8

Xem tại đây

 4,880,000 
Alpha-8G 5,580,000 Bộ vi mạch & LCD
Alpha-9G 5,680,000 

Alpha-136

Xem tại đây

 5,180,000 

Alpha-138

Xem tại đây

 5,380,000 

Alpha-136G

Xem tại đây

 5,980,000 

Alpha-138G

Xem tại đây

 6,380,000 

Alpha-139G

Xem tại đây

 6,430,000 

Alpha-139W

Xem tại đây

 6,600,000 

Alpha-939G

Xem tại đây

 11,590,000 Bộ vi mạch & LCD
Công suất lớn
III/  DÒNG TỦ ĐỨNG   

Reno-238G

Xem tại đây

R.O/ Nguội 8,400,000 Bộ vi mạch & LCD

Reno-239G

Xem tại đây

 8,500,000 

Lux-238W

Xem tại đây

 8,550,000 

Lux-239W

Xem tại đây

 8,700,000 

Classy-338W

Xem tại đây

 8,400,000 

Classy-339W

Xem tại đây

 8,500,000 
IV/  DÒNG SIÊU PHẨM PRO Series "5 TRONG 1" UF + R.O + HYDROGEN + ALKALINE + BỘ VI MẠCH LCD ĐA NĂNG"   

Reno Pro 239G-UR

Xem tại đây

UF + R.O/ Nguội 8,200,000 Bộ vi mạch & LCD

Reno Pro 239GK-UR

Xem tại đây

8,300,000

Lux Pro 239W-UR

Xem tại đây

 8,500,000 
Classy Pro 338W-UR 8,200,000 

Classy Pro 339WK-UR

Xem tại đây

 8,500,000 
Classy Pro 3410W-UR 8,650,000 

Classy Pro 339GHK-UR

Xem tại đây

UF + R.O/
Nóng-Nguội
 9,900,000 Bộ vi mạch & LCD đa năng
Gia nhiệt nhanh

Classy Pro 339GH-UR

Xem tại đây

 9,600,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
Gia nhiệt nhanh
 UF + R.O/ Nguội &
Nóng Nhanh
  
Classy Pro 339GHKQ-UR
Xem tại đây
 11,490,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
Làm nóng nhanh tức thì.
Cảm ứng điện tử, Khóa an toàn trẻ em
Elite Pro 739-UR
Xem tại đây
UF + R.O/
 Nóng-Nguội-Lạnh
 11,790,000 Mạch thông minh.
Làm lạnh bằng block
Nút gia nhiệt nhanh cảm ứng
Elite Pro 739GK-UR
Xem tại đây
 12,690,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
Nút gia nhiệt nhanh cảm ứng
Elite Pro 7410GKQ-UR
Xem tại đây
UF + R.O/ Nóng Nhanh-Nguội-Lạnh 14,390,000 Bộ vi mạch LCD đa năng.
Làm lạnh bằng block
Làm nóng nhanh tức thì.
Cảm ứng điện tử, Khóa an toàn trẻ em.

Grand Pro 539W-UR

Xem tại đây

UF + R.O/
 Nóng-Nguội-Lạnh
 11,780,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
Làm lạnh bằng block
Nút gia nhiệt nhanh cảm ứng

Grand Pro 539WK-UR

Xem tại đây

 12,490,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
Làm lạnh bằng block
Nút gia nhiệt nhanh cảm ứng

Grand Pro 5410W-UR

Xem tại đây

 11,990,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
Làm lạnh bằng block
Nút gia nhiệt nhanh cảm ứng
V/  DÒNG UF SERIES

Ultra-625GTHC-UF GRAND

Xem tại đây

UF/ Nóng-Nguội-Lạnh 9,900,000 Bộ vi mạch LCD đa năng.
Làm lạnh bằng block
Nút gia nhiệt nhanh cảm ứng.

Ultra-625

Xem tại đây

UF/ Nguội 2,990,000 UF Treo tường/Để gầm
VI/  DÒNG MÁY LỌC NƯỚC TIÊU CHUẨN    
SPRING-8 R.O/ Nguội 6,280,000 Mạch thông minh
SPRING-9 6,380,000 Mạch thông minh
SPRING-8G 6,980,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
SPRING-9G 7,080,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
SPRING-8HR.O/ Nóng-Nguội 8,090,000 Mạch thông minh
SPRING-8GH 8,790,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
SPRING-9H
Xem tại đây
 8,190,000 Mạch thông minh
SPRING-9GH 8,860,000 Bộ vi mạch LCD đa năng

SPRING Pro 9-UR

Xem tại đây

R.O/ Nguội 6,550,000 Mạch thông minh
SPRING Pro 410-UR 6,700,000 Mạch thông minh

SPRING Pro 9G-UR

Xem tại đây

 7,250,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
SPRING Pro 410G-UR 7,400,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
SPRING Pro 9GH-URR.O/ Nóng-Nguội 8,990,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
SPRING Pro 410GH-UR 9,150,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
VII/  DÒNG TIÊU CHUẨN - MÁY BÁN CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT LỚN (Trường học, Công nghiệp, Công trình)   
SPRING Pro 939G-URUF + R.O/ Nguội 13,990,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
Tủ kính 2 vòi 
SPRING Pro 9410G-UR 14,290,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
Tủ kính 2 vòi 
SPRING Pro 939GHQ-URUF + R.O/ Nguội &
Nóng Nhanh
 17,190,000 Bộ vi mạch LCD đa năng
Làm nóng nhanh tức thì.
Cảm ứng điện tử
VIII/   BỘ LỌC THÔ ĐẦU NGUỒN   

Raw-11P

Xem tại đây

Lọc thô 445,000 Nguyên Bộ lọc thô Taiwan, lõi lọc PP5 micron (10")

Raw-11Ca

Xem tại đây

Lọc thô 505,000 Bộ cốc lọc thô Taiwan, lõi lọc Cation (10")

Raw-12PCa

Xem tại đây

Lọc thô 860,000 Bộ cốc lọc thô Taiwan, lõi lọc: PP 5 micron +  Cation (10")

Raw-13POC

Xem tại đây

Lọc thô 1,250,000 Nguyên Bộ lọc thô Taiwan (10"), lõi lọc: PP 5 micron + OCB + CTO 

Raw-13POCa

Xem tại đây

Lọc thô 1,280,000 Bộ cốc lọc thô Taiwan (10"), lõi lọc: PP 5 micron +  OCB + Cation (10")

Raw-21P

Xem tại đây

Lọc thô 990,000 Bộ cốc lọc thô Taiwan, lõi lọc PP5 micron (20")

Raw-23PCP

Xem tại đây

Lọc thô 2,480,000 Bộ cốc lọc thô Taiwan (20"), lõi lọc: PP 5 micron +  CTO + PP 1 micron