Giải thưởng năm 2015 – Robot

Giải thưởng năm 2015

03/08/2019

Chia sẻ bài viết:

*Robot được UBND TPHCM vinh danh "Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu năm 2015"

* Bằng khen tham gia tích cực hoạt động của Hội đồng nhân dân Quận 3 năm gia đoạn 2010 - 2015.

* ROBOT ĐẠT CHỨNG NHẬN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO TỪ 2000 - NAY:

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh