MODEL FM9 – Robot

MODEL FM9

Chia sẻ sản phẩm:

  • fb-icon-share
  • link-icon-share
  • link-icon-share
265,000₫
Tiêu đề:

- Tủ điện: Đế và Mặt Sắt, nắp Mica

- Tử chứa đến 9 Tép

- Kích thước: 262x200x62 (mm)

Các sản phẩm liên quan

MODEL BL3

3,100₫

MODEL GPCB

3,200₫

MODEL WB4

5,500₫

MODEL WB1

6,200₫

MODEL WB3

8,100₫

Sản phẩm đã xem

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh