Anh Huỳnh Tấn Gia Thạnh – Robot

Anh Huỳnh Tấn Gia Thạnh

17/09/2021

Chia sẻ bài viết:

Chủ tịch Công ty Địa Ốc Hưng Hưng Thịnh

Trước đây mỗi tháng tốn chi phí mua nước bình cho mỗi phòng ban uống, nhưng từ khi có máy lọc nước ROBOT, chúng tôi tiết kiệm được nhiều chi phí nhưng có nguồn nước lọc trực tiếp cho toàn bộ nhân viên uống rất tiện lợi. Ngoài ra còn tiết kiệm nước, các chất thải nhưa, bảo vệ môi trường

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh