MODEL FM13X2

Chia sẻ sản phẩm:

  • fb-icon-share
  • link-icon-share
  • link-icon-share
650,000₫
Tiêu đề:

- Tủ điện: Đế và Mặt Sắt, nắp Mica

- Tử chứa đến 26 Tép

Sản phẩm đã xem

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh