CHI PHÍ THAY BỘ LÕI LỌC ROBOT THEO NĂM (LÕI LỌC THÔ + CHỨC NĂNG)

Dòng máy (series)Máy Lọc Nước Đa Năng Tích Hợp (UR)MLN R.O Đa Năng Nóng Nguội/ Classy seriesMLN R.O Đa Năng Nóng lạnh
Chức năngR.O+UF NguộiR.O+UF Nóng nguộiR.O+UF Nóng lạnhR.O Nóng nguộiR.O+UF Nóng nguộiR.O Nóng nguộiR.O Nóng lạnhR.O Nóng lạnhR.O+UF Nóng lạnh
ModelClassy 339WK (UR)Classy 339GHK (UR)Grand 539WK (UR)Classy 339GHClassy 339GHK (UR)Classy 3410GHGrand 539WGrand 549WGrand 539WK (UR)
Hệ thống cấp lọc9 cấp lõi kín R.O+UF9 cấp lõi kín R.O+UF9 cấp lõi kín R.O+UF9 cấp9 cấp lõi kín UF +R.O4 thô 10 cấp9 cấp4 thô 9 cấp9 cấp

TỔNG SỐ LÕI ĐƯỢC TẶNG TRONG 1 NĂM:

* Lõi lọc thô số 01: 1 năm 3 cái

* Lõi lọc số thô 02, 03, 04: 1 năm 2 cái

* Các Lõi lọc chức năng: 1 năm 1 cái

121212121214121312
     TỔNG CHI PHÍ THAY LÕI LỌC/ NĂM
      (Không bao gồm Màng lọc R.O, UF)
            2,014,000           2,014,000          2,014,000      1,628,000           2,014,000         1,798,000   1,628,000    1,680,000      2,014,000


Dòng máy (series)MÁY LỌC NƯỚC R.O ĐA NĂNG TỦ ĐỨNG/ Reno series - Lux series - Classy series
Chức năngR.O NguộiR.O NguộiR.O NguộiR.O NguộiR.O NguộiR.O NguộiR.O NguộiR.O NguộiR.O Nguội
ModelReno 238GReno 239GReno 2410GLUX 238WLUX 239WLUX 2410WClassy 338WClassy 339WClassy 3410W
Hệ thống cấp lọc8 cấp9 cấp4 thô 10 cấp8 cấp9 cấp4 thô 10 cấp8 cấp9 cấp4 thô 10 cấp
   TỔNG SỐ LÕI ĐƯỢC TẶNG TRONG 1 NĂM:
          * Lõi lọc thô số 01: 1 năm 3 cái
          * Lõi lọc số thô 02, 03, 04: 1 năm 2 cái
          * Các Lõi lọc chức năng: 1 năm 1 cái
111214111214111214
     TỔNG CHI PHÍ THAY LÕI LỌC/ NĂM
      (Không bao gồm Màng lọc R.O, UF)
    1,510,000    1,628,000     1,878,000      1,510,000       1,628,000    1,878,000     1,510,000    1,628,000       1,878,000


Dòng máy (series)MÁY LỌC NƯỚC R.O ĐA NĂNG KHÔNG TỦ/Alpha series
Chức năngR.O NguộiR.O NguộiR.O NguộiR.O NguộiR.O NguộiR.O NguộiR.O Nguội
ModelAlpha 136Alpha 138Alpha 136GAlpha 138GAlpha 139GAlpha 139WAlpha 939G
Hệ thống cấp lọc6 cấp8 cấp6 cấp8 cấp9 cấp9 cấp9 cấp
   TỔNG SỐ LÕI ĐƯỢC TẶNG TRONG 1 NĂM:
          * Lõi lọc thô số 01: 1 năm 3 cái
          * Lõi lọc số thô 02, 03, 04: 1 năm 2 cái
          * Các Lõi lọc chức năng: 1 năm 1 cái
911911121212
     TỔNG CHI PHÍ THAY LÕI LỌC/ NĂM
      (Không bao gồm Màng lọc R.O, UF)
   1,094,000   1,370,000  1,094,000  1,370,000   1,628,000    1,628,000     1,786,000
Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh